Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σύμφωνα με την απόφαση  Α.1041/2021, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, προβλέπονται τα παρακάτω:

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που λήγει κατά παράταση, την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2021, παρατείνεται έως και την 1η Μαρτίου 2021. Η ολιγοήμερη αυτή παράταση καταλαμβάνει και τη θέση των οχημάτων σε εθελουσία ακινησία.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 26/2/2021.

3. Πρόστιμα τελών κυκλοφορίας που καταβλήθηκαν εκπροθέσμως από 27/2/2021 έως 1/3/2021 επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων