Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δίνεται η δυνατότητα παράτασης προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 30/6/2021 κατά ένα μήνα.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. οικ.45352/Σ.7939, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2834/30-6-2021 με θέμα ‘‘Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2834/30-6-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων