Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστες αθηνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκαν και είναι σε ισχύ δύο αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών σχετικά με παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσης Ιουνίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για επιχειρήσεις και εργαζομένους. Από ενημερώσεις που έχουμε από τις λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρει η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ–Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ–Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α. 1147 με θέμα ”Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)” και από την Απόφαση Αριθμ. Α. 1148 με θέμα ”Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)”, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β’ 2783/29-6-2021.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2783/29-6-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων