Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με απόφαση του Υπ. Εργασίας, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 για του εργοδότες.

Επιπλέον αυτής της απόφασης, δίνεται παράταση στην ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020 και στην ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από :

Την απόφαση Δ.15/Δ’/οικ.16484/499 της 9/5/2020 και θέμα “Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19”.

Και την απόφαση Δ.15/Δ’/οικ.16486/500 της 9/5/2020 και θέμα “Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”.

Για να δείτε τις δύο αποφάσεις, πατήστε εδώ.