Φορολογικά - Λοιπά

Με Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ, ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για μείωση ενοικίων σε μισθωτές και εκμισθωτές.

Δείτε παρακάτω το Δελτίο Τύπου :

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Δηλώσεων Covid (απόφαση Α.1139/2020) για τους εκμισθωτές ακινήτων έως την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020. Αντίστοιχα, η προθεσμία για τους μισθωτές ακινήτων παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020″.