Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ η νέα ΚΥΑ με την οποία δίνεται παράταση στη δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού έως 12.05.2022

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Η απόφαση προβλέπει :

Η ισχύς της υπ’ αρ. 53571/12-05-2021(Β’ 1900) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας παρατείνεται από τη λήξη της τελευταίας παράτασής της με την υπ’ αρ. 2235/11.01.2022 (Β’ 42) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας, έως και τις 12 Μαΐου 2022.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων