Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την οποία δίνεται παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων, ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. οικ. 4012/111, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 292/ 27-1-2021 με θέμα ”Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α ́ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 292/27-1-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων