Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης δίνονται διευκρινήσεις ως προς την δήλωση αποθεμάτων κρέατος αιγοπροβάτων και αυγών και λοιπές ρυθμίσεις.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο 37593/9.4.2020 του Υπ. Ανάπτυξης, με θέμα “Διευκρινήσεις ως προς την υποχρέωση πώλησης εφημερίδων στα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, τη δήλωση αποθεμάτων κρέατος αιγοπροβάτων και αυγών και λοιπές ρυθμίσεις”.

Για να δείτε την εγκύκλιο 37593/9.4.2020, πατήστε εδώ.