Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε νέα ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται το κλείσιμο ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268/2020, με θέμα «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

Για να δείτε την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268/2020, πατήστε εδώ.