Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας συνεχίζεται και για το μήνα Φεβρουάριο 2021 κατά τα πρότυπα της λίστας ΚΑΔ κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Δ) της τελευταίας εν ισχύ Κ.Υ.Α.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 29-1-2021.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Παρατείνεται και για τον Φεβρουάριο το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας

Γνωστοποιείται ότι το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας συνεχίζεται και για το μήνα Φεβρουάριο 2021 κατά τα πρότυπα της λίστας ΚΑΔ κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Δ) της τελευταίας εν ισχύ Κ.Υ.Α.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων