Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσαν σε Κοινό Δελτίο Τύπου, την παράταση της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2021 κατά δύο μήνες, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Για να δείτε το Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στις 7/12/2020 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων