Φορολογικά - Λοιπά

 Συνοπτικά – Ο λόγος μας  

  • Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού αξίας παραχώρησης ενός  οχήματος για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.
  • Αυξάνεται σε 17.000 ευρώ (από 12.000) η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων των οχημάτων, τα οποία εξαιρούνται της παροχής σε είδος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.
  • Ορίζεται ότι και οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, για τις οποίες δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με αυτές που υπάρχει έγγραφη συμφωνία.
  • Πλέον η προκαταβολή μισθού άνω των 3 μηνιαίων αποδοχών, δεν θεωρείται δάνειο.
  • Τα ως άνω ισχύουν από 1/1/2020 και μετά.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 4 του ν. 4646/2019.

Για να δείτε το άρθρο 4 του νόμου 4646/2019, στα οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.