Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.λογιστικο γραφειο | λογιστικο φοροτεχνικο γραφειο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η ΑΑΔΕ, με την εγκύκλιο Ε.2206/2020 παρέχει οδηγίες σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 4172/2013, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 14 και 78 του Νόμου 4646/2019 και του άρθρου 8 του Νόμου 4710/2020.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο Ε.2206, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από την ΑΑΔΕ στις 24-12-2020, με θέμα ”Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 14 και 78 του ν. 4646/2019 (Α’ 201) και του άρθρου 8 του ν. 4710/2020 (Α’ 142)”

Για να δείτε την Εγκύκλιο Ε.2206 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων