Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | τι πρεπει να ξερει ενας λογιστης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 90, στην οποίο ορίζονται περαιτέρω μέτρα που αφορούν θέματα υγείας, οικονομίας, εργασίας, παιδείας, κλπ, τα οποία θα βοηθήσουν στην επάνοδο προς την κανονικότητα.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τη νέα ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο φεκ Α’ 90, την 1/5/2020, με θέμα “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα”.

Για να δείτε την νέα ΠΝΠ, πατήστε εδώ.