Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε η απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.71342 της 6/11/2020 σχετικά με τον περιορισμό κυκλοφορίας και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι μετακινήσεις για το χρονικό διάστημα από Σάββατο 7 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342 , όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B’ 4899/6.11.2020, με θέμα ” Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020″.

Για να δείτε το ΦΕΚ B’ 4899/6.11.2020 πατήστε εδώ.