Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε και είναι σε ισχύ η απόφαση για την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περίοδο κρίσης, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων και προστίμων για το πλαφόν σε καύσιμα και άλλα προϊόντα.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση 27585/14-03-2022, με θέμα “Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περίοδο κρίσης. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), κλιμάκωση των προστίμων και άλλα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου άρθρου“, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1145/14-3-2022.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1145/14-3-2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων