Φορολογικά - Λοιπά

Εκδόθηκε στις 31/3/2020, Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών, για την προστασία των επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών μηνός Απριλίου.

Παρατήρησή μας : Σε αυτό το Δελτίο Τύπου προστίθενται νέοι ΚΑΔ από τον μήνα Απρίλιο, για την εφαρμογή του οποίου αναμένουμε σχετική νομοθεσία.

Σας καταθέτουμε το Δελτίο Τύπου, καθώς και τους ΚΑΔ που αφορά.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, πατήστε εδώ.