Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Εκδόθηκε στις 31/3/2020, Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών, για την προστασία των επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών μηνός Μαρτίου.

Σας καταθέτουμε το Δελτίο Τύπου, καθώς και τους ΚΑΔ που αφορά.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, πατήστε εδώ.