Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | φορολογικη δηλωση

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις των οποίων ανεστάλη η λειτουργία λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων, θα πληρώσουν κανονικά τις συνολικές τους ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιανουαρίου (έως 28/2/2022) και εντός του Απριλίου θα ενεργοποιηθεί η εφαρμογή που θα τους δίνει την δυνατότητα έκπτωσης με συμψηφισμό ή επιστροφή χρημάτων.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Αναλυτικά η ανακοίνωση της 18/2/2022, του ΕΦΚΑ έχει ως εξής:

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι για την κάλυψη των εργατικών και εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων, λόγω αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών, οι εργοδότες αυτών των επιχειρήσεων πρέπει:

  • Πρώτον, να υποβάλουν την Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2022, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή, ως δεδουλευμένες (τακτική μισθοδοσία) και τις συγκεκριμένες ημέρες (25/1 και/ή 26/1), τις αντίστοιχες αποδοχές, καθώς και τις αναλογούσες εισφορές και
  • Να καταβάλουν στον e-ΕΦΚΑ τις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου 2022 (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αντιστοιχούν στο διάστημα 25/1/2022-26/1/2022).

Εντός του Απριλίου 2022, θα τεθεί στη διάθεση των συγκεκριμένων εργοδοτών διαδικτυακή εφαρμογή στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr) μέσω της οποίας, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που διαθέτουν για την ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ., θα έχουν τη δυνατότητα, χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών, να διορθώσουν/τροποποιήσουν στοχευμένα τις αναλυτικές εγγραφές των υποβληθεισών για το μήνα Ιανουάριο 2022, ώστε αφενός να εξασφαλιστεί η πλήρης ασφάλιση των εργαζομένων τους, σύμφωνα με το καθεστώς εργασίας τους αφετέρου να προσδιοριστεί το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών του ανωτέρω διημέρου, το οποίο θα συμψηφιστεί με υποχρεώσεις τους προς τον Φορέα μας ή θα τους επιστραφεί.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων