Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ. Οικονομικών για τη μείωση ενοικίου 40% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, για τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του Υπ. Οικονομικών Α. 1164, της 9/7/2020, με θέμα “Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020”.

Για να δείτε την απόφαση Α. 1164/2020, πατήστε εδώ.