Απαντήσεις ΕρωτήσεωνTexnologistiki | λογιστικό γραφείο Άθήνα

Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει αν γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Αρχικά δημιουργείτε Σύμβαση Δανεισμού (προτείνουμε να συνταχθεί από Δικηγόρο), η οποία να είναι ή να έχει μεταφραστεί στα ελληνικά.

2. Η Σύμβαση καταγράφει όλα τα δεδομένα δανεισμού (ποσό, τρόπος καταβολής, χρόνος επιστροφής , κλπ.), και φέρει υπογραφή και από τα δύο μέρη. Για την καλύτερη «κατοχύρωση» της συναλλαγής προτείνουμε ο δανεισμός να γίνει με διακίνηση χρημάτων μέσω Τράπεζας.

3. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, θα γίνει η μεταφορά χρημάτων σε Τραπεζικό λογαριασμό που ως πρώτο όνομα (κύριος δικαιούχος) θα φέρει το όνομά του δανειολήπτη και ως αιτιολογία «Δανεισμός χρημάτων».

4. Εντός ενός ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. δανειολήπτη, προκειμένου να επικυρωθεί.

5. Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα υπογραφής της Σύμβασης θα πρέπει να κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ. του δανειολήπτη το έντυπο Α200, με το οποίο θα αποδοθεί χαρτόσημο 3,6% επί του ποσού δανεισμού.

6. Σε περίπτωση που η μεταφορά των χρημάτων έχει γίνει ημερομηνιακά πριν την κατάθεση της Σύμβασης στη Δ.Ο.Υ., προτείνουμε μαζί με την κατάθεση της Σύμβασης να συνυποβάλλεται και αντίγραφο των καταθετηρίων – μεταφοράς χρημάτων δανεισμού.

7. Το επόμενο έτος από το έτος δανεισμού, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του δανειολήπτη, θα πρέπει να δηλωθεί το ποσό λήψης δανεισμού από ιδιώτη, το οποίο είναι αφορολόγητο και δύναται να καλύψει τεκμήρια (π.χ. αγοράς ακινήτων).

8. Στα επόμενα έτη, όταν θα επιστρέφονται χρήματα στον δανειοδότη για την εξόφληση του δανείου, το ποσό αυτό θα πρέπει να δηλώνεται στην αντίστοιχη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του δανειολήπτη και θα αποτελεί τεκμήριο.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων
προσφορά προς ιδιώτες