Απαντήσεις Ερωτήσεωνλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Όλα τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, φέρουν την υποχρέωση έως και την 21/4/2022 να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κάθε μεταβολή τους.
Τα βήματα για να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία είναι τα εξής :

  • Πατάτε στο παρακάτω link : https://www.aade.gr/polites/mitroo/allagi-stoiheion-mitrooy
  • Βάζετε τους προσωπικούς σας κωδικούς taxis και πατάτε “Είσοδο”
  • Επιλέγετε “Στοιχεία επικοινωνίας”
  • Δηλώνετε : α) Προσωπικό e-mail, β) e-mail βοηθού (π.χ. λογιστή, νόμιμου εκπρόσωπου, κτλ), γ) Κινητό τηλέφωνο : το προσωπικό σας, δ) Σταθερό τηλέφωνο : το προσωπικό σας.
  • Κλικάρετε το πεδίο : “Πιστοποιώ την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων”.
  • Πατάτε “Αποθήκευση Επιβεβαίωσης” και ολοκληρώνετε τη διαδικασία.
Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων