Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | φοροτεχνικα γραφεια

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η Ελληνική Κυβέρνηση σε συνέχεια της εισηγήσεως του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφάσισε την περιορισμένη και σαφώς προσδιορισμένη, ως προς τη διάρκεια και τα είδη των αγαθών πώλησης διαδικασία λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται αμιγώς εποχικά και έχουν ως κύριες δραστηριότητες μόνο σχετικούς ΚΑΔ όπως ενημερωνόμαστε από την λογιστική εταιρεία Τεχνολογιστική– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση από την ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την τοποθέτηση Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη στην ενημέρωση των δημοσιογράφων, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο Δελτίου Τύπου/4/12/2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για να δείτε το Δελτίου Τύπου/4/12/2020 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων