Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με απόφαση του Υπ. Οικονομικών, προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες εξακολουθούσαν να πλήττονται κατά τον μήνα Ιούνιο και απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του Υπ. Οικονομικών με αριθμ. Α. 1135, της 10/6/2020, με θέμα “Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020”.

Για να δείτε την απόφαση Α. 1135/2020, πατήστε εδώ.