Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε απόφαση που αναφέρει αναλυτικά τις δραστηριότητες που θα παραμείνουν κλειστές έως και τις 12/7/2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ. 40380, της 26/6/2020, με θέμα “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 29.6.2020 έως και 12.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.