Νομοθετική ΕνημέρωσηΕπιδοτούμενα Προγράμματαιδρυση ΙΚΕ | Τεχνολογιστική

Συνοπτικά: Εντός του Νοεμβρίου 2023, αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης της σχετικής δράσης. Επιλέξιμες επιχειρήσεις θα είναι  οι υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Μια πιο αναλυτική προσέγγισή μας

Για να δείτε την προδημοσίευση του ΕΣΠΑ, πατήστε εδώ

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων