Επιδοτούμενα Προγράμματαλογιστικο γραφειο | ζητειται λογιστης εξωτερικος συνεργατης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε στο e-ΕΦΚΑ η εγκύκλιος 49/2020, στην οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4726/2020 και η κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπ’ αριθμ. οικ. 39539/996/30.9.2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τις οποίες θεσπίστηκε από 01.10.2020 ανοιχτό πρόγραμμα για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας μέσω κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για την τόνωση της απασχόλησης, την ανάσχεση της ανεργίας και την στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Για να δείτε την Εγκύκλιο 49/2020, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο e-ΕΦΚΑ πατήστε εδώ.