Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Το Υπ. Οικονομικών πρόσθεσε δύο νέους ΚΑΔ επιχειρήσεων των κλάδων που πλήττονται, με 4 αποφάσεις που δημοσίευσε.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Α.1083/2020, με θέμα “Τροποποίηση της Α.1072/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1157/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων”

και

Την απόφαση Α.1084/2020, με θέμα “Τροποποίηση της Α.1073/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1158/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων”, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’ 1387/14-4-2020.

Για να δείτε το ΦΕΚ 1387, πατήστε εδώ.

Επίσης τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Α.1085/2020, με θέμα “Τροποποίηση της Α.1074/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1159 Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων”

και

Την απόφαση Α.1086/2020, με θέμα “Τροποποίηση της Α.1075/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1160 Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων”, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’ 1388/14-4-2020.

Για να δείτε το ΦΕΚ 1388, πατήστε εδώ.