Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, ορίζει το ΦΕΚ 1644.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το ΦΕΚ 1644 της 3/5/2020, με θέμα “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.

Για να δείτε το ΦΕΚ 1644, πατήστε εδώ.