Φορολογικά - ΛοιπάΤεχνολογιστική | ζητειται λογιστης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση της ΑΑΔΕ, η οποία δίνει διευκρινήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση δαπάνης ενοικίου.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο Ε. 2109, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από την ΑΑΔΕ στις 21-5-2021 με θέμα ”Προϋπόθεση για την αναγνώριση δαπάνης ενοικίου – Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4172/2013 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α΄ 201)”.

Για να δείτε την Εγκύκλιο Ε. 2109 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων