Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ. Οικονομικών για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της καταβολής από το Δημόσιο του 50% της απώλειας από τη μείωση του μισθώματος των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α. 1003, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 37/11-1-2021, με θέμα ”Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 37/11-1-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων