Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες αναλυτικα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε η απόφαση ΓΔΟΥ 233/2020 σχετικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020. Οι αιτήσεις είναι μέχρι την 26η Οκτωβρίου 2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με Αριθμ. ΓΔΟΥ 233/2020, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B’ 4471/11-10-2020, με θέμα ”Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020”.

Για να δείτε την απόφαση ΓΔΟΥ 233/2020, πατήστε εδώ.