Φορολογικά - ΛοιπάTexnologistiki | λογιστικό γραφείο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι κατηγορίες υπόχρεων για την επιβολή χρηματικών κυρώσεων αντί της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης. Όπως μας ενημερώνει η Λογιστική εταιρία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ–Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ–Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α.1166, όπως αυτή στο ΦΕΚ Β’3193/20-7-2021 με θέμα ”Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’3193/20-7-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων