Επιδοτούμενα Προγράμματαλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε και είναι σε ισχύ η απόφαση για το «Πρώτο ένσημο».

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με αριθμ. 108740/2021, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6355 της 31/12/2021, με θέμα “Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 6355/2021, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων