Απαντήσεις Ερωτήσεων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΜΑΣ: Με την απόφαση  Α. 1137 /06-09-2023, συστήνεται και τηρείται στην ψηφιακή πύλη myAADE Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) για όλες τις επιχειρήσεις .

Στην πύλη (εφαρμογή) αυτή, έως 26/9/2023  οι πάροχοι των pos (τράπεζες, κλπ.) έπρεπε να μπουν και να δηλώσουν τα στοιχεία των pos που έχουν χορηγήσει και χρησιμοποιούνται από κάθε επιχείρηση.

 Στην συνέχεια οι επιχειρήσεις από 10/10/2023 έως και 31/10/2023, έπρεπε να μπουν στην ψηφιακή πύλη (εφαρμογή) της ΑΑΔΕ και να ελέγξουν ότι τα στοιχεία των pos, καθώς και του τραπεζικού λογαριασμού που είναι συνδεδεμένος με αυτά, είναι τα σωστά.

Για να πραγματοποιήσετε ως επιχείρηση τον έλεγχο, θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω βήματα:

  • Μπείτε στην διεύθυνση myaade.gov.gr 
  • Στην συνέχεια στο  «Μητρώο και Επικοινωνία» , γράφετε τους κωδικούς taxis σας και πατάτε στο εικονίδιο « Στοιχεία Επιχείρησης».
  • Στο τέλος της σελίδας βλέπετε τα POS που έχουν δηλωθεί για την  επιχείρησή σας .

Σε περίπτωση που :

  • Οι Πάροχοι δεν δήλωσαν κάποιο εκ των Μέσων Πληρωμών (POS)  ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου εκ των Μέσων Πληρωμών (POS)
  • Είτε κάποιο από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει είναι ανακριβή, λανθασμένο

Τότε: Υποχρεούστε να υποβάλλετε Δήλωση Μέσων Πληρωμών για το σύνολο των μέσων που διαθέτετε .  Δηλαδή να το δηλώσετε στο σύνολό του ή να κάνετε τις αντίστοιχες διορθώσεις.

Επιπλέων: κάθε φορά που τοποθετείτε νέο Μέσω Πληρωμής (POS) στην επιχείρηση σας , θα πρέπει από την 11η έως και την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί από τον μήνα εγκατάστασής του να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία.

Κατόπιν αυτών, οι επιχειρήσεις έως και την 31/10/2023 θα πρέπει να μπουν σε myaade.gov.gr  και να ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία.

ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από τη απόφαση Α.1137/2023 του Υπ. Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών»

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων