Απαντήσεις Ερωτήσεων

Σας καταγράψαμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι, προκειμένου να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στο ΕΡΓΑΝΗ την ηλεκτρονική δήλωση αποτελέσματος Rapid Test.

Η συμπλήρωση, υποβολή της δήλωσης γίνεται με τους κωδικούς TAXIS.

ΒΗΜΑ 1ο

Προτείνουμε όλοι οι εργαζόμενοι, με το που κάνουν το Rapid test, να μπαίνουν στην ιστοσελίδα self-testing.gov.gr/#ergani, επιπλέον του ότι το αποτέλεσμα το καταθέτουν και τα διαγνωστικά κέντρα.

Πρώτα θα επιλέξουν τη “Δήλωση αποτελέσματος self test για εργαζόμενους”.

Βήμα 2ο

Μπαίνουν με κωδικούς TAXIS και αλλάζουν την επιλογή SEL TEST σε RAPID και τικάρουν την ενημέρωση εργοδότη.