Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 293 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Τρίτου του Βιβλίου Πέμπτου του ν. 4738/2020.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α.1007/2021, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 138/20-1-2021 με θέμα ‘‘Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α’ 207)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 138/20-1-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων