Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες αναλυτικα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Αφορά τους οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο Ε.2006/2022, της ΑΑΔΕ, με θέμα “Παροχή οδηγιών για την ένταξη σε ρύθμιση οφειλετών που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α’207), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν. 4850/2021 (Α” 208), και διευκρινίσεων επί συναφών θεμάτων“.

Για να δείτε την εγκύκλιο Ε.2006/2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων