Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Αναρτήθηκε η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο 61 της 2/12/2021, με θέμα “Α. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4821/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020. Β. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 199 του ν. 4855/2021 σχετικά με την επέκταση της ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020“.

Για να δείτε την Εγκύκλιο 61/2021, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων