Νομοθετική ΕνημέρωσηΕ.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.

Συνοπτικά σας ενημερώνουμε ότι: Από 1/1/2024, όλα τα παραστατικά εσόδων μιας επιχείρησης (πχ ΑΠΥ, ΤΙΜ, Τ.Π.Υ., κλπ.), θα πρέπει να φέρουν εκτυπωμένο  QR code. 

Συνεπώς, αν τα παραστατικά των εσόδων σας, δεν φέρουν εκτυπωμένο QR code, απευθυνθείτε ΑΜΕΣΑ στον τεχνικό της ταμειακής σας μηχανής ή του προγράμματος τιμολόγησης, προκειμένου το αργότερο από 1/1/2024 να πληρείται αυτή σας την υποχρέωση.

Η μη ολοκλήρωσή του, επισύρει πρόστιμο 

Τα ως άνω προκύπτουν από:  την Απόφαση 1170/2023 του Υπ. Οικονομικών (όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Απόφαση 1138/2020)  , η οποία αναφέρει ότι από 1/1/2024 είναι υποχρεωτικό στα λογιστικά στοιχεία εσόδων (ΑΠΥ, ΤΠΥ, ΤΙΜ, κλπ.) που εκδίδει μια επιχείρηση :

  • είτε με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP),
  • είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών (timologio),
  • καθώς και στα δεδομένα των εκδοθέντων δελτίων παραγγελίας εστίασης, δελτίων παραγγελίας οντοτήτων που διενεργούν πωλήσεις στο διαδίκτυο (e-shop), αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), αποδείξεων επιστροφής Μέσων Πληρωμών (POS) και αντίστοιχων αποδείξεων Μέσων Πληρωμών (POS) για λογαριασμό τρίτων κ.λπ

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code), στον οποίο εμπεριέχεται σύνδεσμος για την άμεση πρόσβαση σε ψηφιακή υπηρεσία της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για την άμεση επισκόπηση σε φυλλομετρητή ιστού (browser) είτε της σύνοψης, είτε του συνόλου του παραστατικού, είτε και των δύο, όπως αυτά έχουν διαβιβασθεί.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων