Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και είναι πλέον σε ισχύ, ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4670/2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε τον νόμο 4670/2020, του Υπ. Εργασίας, με θέμα «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις», πατήστε εδώ.