Φορολογικά - Λοιπάλογιστικη εταιρεια | / λογιστικη υποστηριξη ικε

Συνοπτικά – Ο λόγος μας


Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ έχει τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αιτήματος χωριστής δήλωσης συζύγων.
Στην υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να υποβάλλουν την πρόθεσή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος Φ.Ε. 2021 έως και την 28/2/2022.
Μετά την 28/2/2022 δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.


Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Για να δείτε τις «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης», που δημοσίευσε η ΑΑΔΕ πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων