Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με τη νέα πάγια ρύθμιση οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα :

Α) Να ρυθμίσουν σε 24 μηνιαίες δόσεις οφειλές που προέρχονται από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και άλλους φόρους και τέλη στην εφορία ή στα τελωνεία που βεβαιώθηκαν εντός του 2019.

Β) Να ρυθμίσουν σε 24 μηνιαίες δόσεις όλες τις παλιές τους οφειλές που προέρχονται από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ ή άλλους φόρους ή μέχρι και  48 μηνιαίες δόσεις οφειλές που προέρχονται από έκτακτη αιτία, δηλαδή από φόρο κληρονομιάς ή φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το Δελτίου Τύπου της 26/2/2020, του Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα “Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τη νέα πάγια ρύθμιση οφειλών σε 24 ή 48 δόσεις”.

Για να δείτε το Δελτίου Τύπου, πατήστε εδώ.