Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με τα μέτρα που θα ισχύουν από  σήμερα  Δευτέρα, 31/5/2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7/6/ 2021 και ώρα 6:00.

Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, σε ποσοστό 20% του ποσοστού που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Πληροφοριακά αναφέρουμε, ότι η προηγούμενη απόφαση η οποία ισχύει έως και σήμερα 31/5/2021, ορίζει το ποσοστό τηλεργασίας στο 50%.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2233/29-5-2021 με θέμα ”Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2233/29-5-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων