Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Από το Υπουργείο Εργασίας, δόθηκαν επιπλέον διευκρινήσεις για εποχιακούς εργαζόμενους.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, με Αρ. Πρωτ.: οικ. 27963/853, της 8/7/2020, με θέμα “Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά”.

Για να δείτε την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.: οικ. 27963/853/2020, πατήστε εδώ.

λογιστική υποστήριξη ΙΚΕ