Τα νέα μαςΑπόψεις Πελατών

Αγαπητέ κ. Παπαδέλλη, η Meton Consultants Ε.Ε. ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα πολύ αναγκαίο αντικείμενο για κάθε επιχείρηση σήμερα, τη διάγνωση αναγκών χρηματοδότησης, το σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα και την υλοποίηση/ διαχείριση των έργων. Είναι εφικτό για κάθε επιχείρηση να διεκδικήσει χρηματοδότηση και να υλοποιήσει σχετικά έργα σήμερα?

No alt text provided for this image

Όπως έχουμε διαπιστώσει, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν πρότερη εμπειρία τείνουν να παρεξηγούν αρκετά τις χρηματοδοτήσεις που παρέχονται μέσα από τα εθνικά και τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, όπως και από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Ο βασικός λόγος είναι η αίσθηση που υπάρχει από τα πρώτα κιόλας χρόνια των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων ότι οι χρηματοδοτήσεις είναι εύκολο χρήμα, μία άποψη 100% λανθασμένη. Ξεκινώντας από το ζήτημα της διεκδίκησης, θα πω ότι αυτό είναι μία πολυπαραγοντική συνθήκη. Κάθε χρηματοδοτικό σχήμα που ανακοινώνεται έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και σαφώς δεν αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Οι εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων έχουν την τεχνογνωσία να διαπιστώσουν για λογαριασμό κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης την επιλεξιμότητα και την καταλληλότητα της χρηματοδότησης. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των χρηματοδοτικών εργαλείων που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις σε κάθε προγραμματική περίοδο, σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι όλες οι επιχειρήσεις μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να διεκδικήσουν χρηματοδότηση. Όσον αφορά το θέμα της υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων, αυτό είναι ένα ζήτημα που σχετίζεται επίσης με πολλές παραμέτρους. Είναι κατ’ αρχήν σημαντικό οι επιχειρήσεις να έχουν μία σχετική ρευστότητα. Πολλές φορές μάλιστα, σε κάποιες κατηγορίες χρηματοδοτικών εργαλείων, ενημερώνουμε τους υποψήφιους επιχειρηματίες ότι είναι καλό να έχουν ρευστότητα διαθέσιμη για όλο τον προϋπολογισμό του έργου τους ώστε να είναι σίγουροι για την απρόσκοπτη υλοποίησή του και την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων καθυστερήσεων, χωρίς αυτό να έχει επιπτώσεις στη λειτουργία τους και στην τακτική παροχή των υπηρεσιών ή τη διάθεση των προϊόντων τους στο πελατολόγιό τους. Κατά τα άλλα, η εμπειρία των εταιρειών συμβούλων διασφαλίζει την υλοποίηση των έργων απέναντι σε ζητήματα που προκύπτουν λόγω της έλλειψης των ειδικών γνώσεων που απαιτούν τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Και τονίζω ότι τις γνώσεις αυτές κατέχουν μόνο οι εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων και όχι εταιρείες με ειδικότητα ή αντικείμενο στις παρυφές της επιχειρηματικής/ επενδυτικής συμβουλευτικής.

Κατά πόσο βοηθούν οι σημερινές οικονομικές συνθήκες μια επιχείρηση και που θα πρέπει να στοχεύσει για να μπορεί να ανταπεξέλθει κατά την άποψή σας;

Είναι σαφώς μία δύσκολη ερώτηση, γιατί το οικονομικό περιβάλλον, λόγω των ταχύτατων ρυθμών που επιβάλλονται σήμερα από την υψηλή τεχνολογία, την παγκοσμιοποίηση, τις νέες περιβαλλοντικές και ανθρωπογενείς κρίσεις και τα τεράστια γεωπολιτικά προβλήματα που βασανίζουν την υφήλιο, είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο. Στην Ελλάδα, οι οικονομικές συνθήκες σήμερα για τις επιχειρήσεις, μετά από αρκετά χρόνια οικονομικής και πολιτικής κρίσης, είναι αρκετά ευνοϊκές. Ωστόσο, οι ρυθμοί επιτάσσουν να βρίσκονται οι επιχειρηματίες διαρκώς σε εγρήγορση. Οι επιχειρήσεις σήμερα, για να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να εστιάζουν σε 5 τομείς: 1) να αξιοποιούν έξυπνα και με προσοχή όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που τους παρέχονται από το Κράτος και τα πιστωτικά ιδρύματα, 2) να μη φοβούνται την τεχνολογία και να χρησιμοποιούν για την προβολή και την προώθηση των προϊόντων/ υπηρεσιών τους όλα τα σύγχρονα εργαλεία marketing (social media, digital adds, search engines), 3) να είναι τυπικές ως προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Κράτος, έτσι ώστε το Κράτος να μπορεί να βελτιώνει τις φορολογικές του πολιτικές και να παρέχει ολοένα και πιο σωστές υπηρεσίες, 4) να κοιτάζουν έξω, καθώς η παγκόσμια αγορά είναι πλέον πολύ πιο εύκολη από παλιά, και 5) να επιλέγουν προσεκτικά το προσωπικό τους, να δημιουργούν το καλύτερο δυνατό εργασιακό περιβάλλον και να αντιλαμβάνονται τη σημασία των διεθνών αλλαγών στο hr management (ελαστικά ωράρια, τηλεργασία, κατανόηση της σημασίας της σχέσης οικογένεια – εργασία, κ.α.).

Καθώς επιχειρηματικά ασχολείστε και με θέματα οικονομικού χαρακτήρα, θα γνωρίζετε προφανώς και τις απαιτήσεις από λογιστικής άποψης, και σίγουρα θα μπορείτε να επιλέξετε και να αξιολογήσετε καλύτερα έναν συνεργάτη σε αυτόν τον τομέα. Ποια πιστεύετε ότι είναι η βασική διαφορά ενός λογιστή από μια λογιστική εταιρεία και ποια επιλογή είναι καλύτερη για τις επιχειρήσεις;

Είναι αλήθεια ότι το αντικείμενό μας είναι πολύ σχετικό με τη λογιστική γιατί οι εταιρείες συμβούλων χρειάζεται να έχουν αρκετές έως πολλές λογιστικές γνώσεις για να βοηθούν στη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων. Η ανάγκη συνεχούς συνεργασίας στο αντικείμενό μας με λογιστές είναι και ο λόγος για τον οποίο συμφωνώ ότι έχουμε την ικανότητα να επιλέγουμε συνεργάτες στον τομέα αυτό. Έχοντας συνεργαστεί τόσο με μεμονωμένους λογιστές όσο και με λογιστικές εταιρείες, έχω να πω ότι έχουμε συναντήσει εξαιρετικούς επαγγελματίες και στις δύο περιπτώσεις. Η κατάλληλη επιλογή, κατά τη γνώμη μου, σχετίζεται με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος της και την πολυπλοκότητα του αντικειμένου της. Διαφορετικές ανάγκες έχει λογιστικά μία πολύ μικρή επιχείρηση και διαφορετικές μία μεγάλη επιχείρηση. Διαφορετικές έχει ένα εμπορικό κατάστημα και διαφορετικές μία επιχείρηση logistics. Νομίζω ότι σημασία έχει η εξειδίκευση, η οργάνωση, η ενημέρωση και η εμπειρία. Σίγουρα, και όπως είναι και λογικό, μία λογιστική εταιρεία εξασφαλίζει περισσότερα στελέχη, και αυτό επιφέρει σε κάποιες περιπτώσεις εξειδίκευση, καλή οργάνωση με διαδικασίες, έγκαιρη ενημέρωση και ειδική εμπειρία σε μη συνηθισμένα ζητήματα, διαμορφώνοντας ωστόσο και μεγαλύτερα κόστη. Η κάθε επιχείρηση, συνεπώς, θα πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες της και τις δυνατότητές της, ώστε να μπορεί να καταλήξει στην επιλογή που θα την ικανοποιεί απόλυτα.

Η συνεργασία σας με την Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ πότε άρχισε; Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια γιατί την επιλέξατε και πώς οδηγηθήκατε σε αυτή;

Η συνεργασία της εταιρείας μας με την Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ άρχισε στα τέλη του 2019 στο πλαίσιο αναζήτησής μας για νέο λογιστή ή λογιστική εταιρεία, καθώς είχαμε διαπιστώσει στις έως τότε συνεργασίες μας κάποια προβλήματα, κυρίως ειδικών γνώσεων και ενημέρωσης. Σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διαβάσαμε εξαιρετικές αξιολογήσεις, ήρθαμε άμεσα σε επαφή με την Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ και διαπιστώσαμε και μόνοι μας την εγκυρότητα των αξιολογήσεων αυτών. Ζήτημα το οποίο αποδεικνύει και την τεράστια σημασία που έχουν τα social media και τα κοινωνικά forum σήμερα στην επιλογή συνεργατών και υπηρεσιών από την αγορά.

Οι γνώσεις, η εξειδίκευσή σας και η εμπειρία σας, σας οδηγεί να έχετε υψηλές απαιτήσεις και απορίες σχετικά με τα λογιστικά ζητήματα. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας;

Από την πρώτη μέρα της συνεργασίας μας, η Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ μας βοήθησε να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε προς το καλύτερο. Με τη σειρά που τα ζητήματα ξεκίνησαν να βελτιώνονται για εμάς θα τοποθετήσω: α) οργάνωση λογιστικού – φορολογικού αρχείου, β) συστηματοποίηση λογιστικών και φορολογικών/ ασφαλιστικών υποχρεώσεων, γ) λογιστική και φορολογική/ ασφαλιστική συμβουλευτική.

Γνωρίζουμε ότι ασχολείστε και με το αντικείμενο της εκπαίδευσης και πρακτικής νέων επαγγελματιών. Έχει συμβάλει η Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ στην ομαλή λειτουργία των εργατικών στην επιχείρησή σας; Κατά πόσο αισθάνεστε ότι σας δίνονται κατάλληλες λύσεις (και στο χρόνο που θέλετε) στο αντικείμενο αυτό;

Στο αντικείμενο της εκπαίδευσης και της πρακτικής νέων επαγγελματιών, η Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μας, διασφαλίζοντάς μας την ορθή έναρξη των διαδικασιών, με μελέτη της νομοθεσίας για εξειδικευμένες περιπτώσεις, και αναλαμβάνοντας τόσο ένα μεγάλο μέρος των συνεννοήσεων με την εκπαιδευτική αρχή, όσο και όλες τις συζητήσεις και συνεννοήσεις με τις Ελεγκτικές Αρχές. Σε πολύ σύντομο χρόνο εκπαιδευτήκαμε σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες και λαμβάνουμε υποστήριξη άμεσα όποτε έχουμε ανάγκη.

Είναι σημαντικό να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι το ‘άμεσα’ είναι πραγματικό.

Όπως έχουμε διαπιστώσει, οποιοδήποτε γραπτό μας ερώτημα εντός εργάσιμης ώρας απαντάται εντός της εργάσιμης ημέρας, και ακόμα και στα πιο εξειδικευμένα θέματα ο χρόνος δεν έχει ξεπεράσει ποτέ τις 24 ώρες.

Σε ποιον τομέα, αν μπορούσατε να επιλέξετε έναν, πιστεύετε ότι η συνεργασία σας με την Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ σας εξυπηρέτησε περισσότερο; Αισθάνεστε ότι σας προσφέρονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που βελτιώνονται;

Με βεβαιότητα, η Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ μας βοήθησε να αισθανόμαστε ασφάλεια στο ζήτημα της ορθής τήρησης των λογιστικών και φορολογικών/ ασφαλιστικών μας υποχρεώσεων, και, γενικά, συμβάλλει σαφέστατα στην καλή και ομαλή λειτουργία της επιχείρησής μας με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό για κάθε επιχείρηση να αισθάνεται ότι ανταποκρίνεται ορθά στις υποχρεώσεις αυτές ώστε να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα και χωρίς αμφιβολίες και φόβους το επαγγελματικό της αντικείμενο.