Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Οι επιχειρήσεις που εκδίδουν λογιστικά στοιχεία μέσω Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.) και ταυτόχρονα έχουν την υποχρέωση χρήσης EFT POS, από 1/1/2023 φέρουν την υποχρέωση διασύνδεσης αυτών.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Α.1098/2022, της ΑΑΔΕ με θέμα «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας -υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ.».

Για να δείτε την Α.1098/2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων