Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστης online

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00. Παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση τηλεργασίας σε ποσοστό 20%.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487, όπως αυτή δημοσιέυτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3481/30-7-2021 με θέμα ”Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 3481/30-7-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων