Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | εργανη

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η απόφαση καταγράφει τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19, στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 80417 της 23/12/2021, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6214/23-12-2021, με θέμα “ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00″.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 6214/23-12-2021, πατήστε εδώ,

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων