Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε και είναι σε ισχύ, η νέα απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από Κυριακή 1 Μαΐου 2022 έως 16 Μαΐου.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2137/30-4-2022, με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορω-νοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.”

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2137/30-4-22, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων